Văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp của Eross Việt Nam được xây dựng, hình thành trên nền tảng các giá trị cốt lõi của công ty. 
Văn hóa được xem là một phần không thể thiếu kiến tạo nên bộ Gen của những con người Eross; là Tinh thần Eross, là sức mạnh thúc đẩy chúng tôi không ngừng nỗ lực, sáng tạo vì lợi ích chung của cộng đồng, khách hàng.

Văn hóa của Eross Việt Nam được thể hiện hằng ngày: 
- Tôn trọng cá nhân.
- Khuyến khích đổi mới, sáng tạo.
- Đề cao tinh thần đồng đội.
- Gương mẫu.
- Công minh, khách quan.
- Sáng suốt.

Đối tác của chúng tôi

Thông tin Liên hệ

CÔNG TY TNHH EROSS VIỆT NAM
ĐC: Số 30/281 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
ĐT: 024 6674 7177
Hotline: 0935 747 177
Website: www.eross.vn

Mạng xã hội

Hình ảnh hoạt động

Back To Top